Anne Sundström

KONSULTOINTI & MATERIAALIT

Sosionomi Anne Sundström loi menestyvän yrityksen itse, kovalla työllä ja strategisella otteella. Nyt Anne tarjoaa osaamistaan muille ammattilaisille sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoaville yrityksille ja yksiköille.

Palvelut sote-yrityksille ja yksiköille:

JOHDON KONSULTOINTI

Annen johdolla keskitytään perusasioiden äärelle ja tarkastellaan yrityksen toimintaa. Tavoitteena useimmiten luoda palveluista laadukkaampia, mutta silti tuottavampia. Konsultointi on mahdollista läsnä- ja etäpalveluna.  Ota yhteyttä Anneen tästä.

TUTOROINTI JA VALMENNUS

Tutoroinnin ja valmennuksen avulla luodaan yritykselle uusia menestymisen mahdollisuuksia! Tavoitteena voi olla esimerkiksi laadukkaampien palvelujen luominen, kustannustehokkaan palvelumallin kehittäminen, asiakastyytyväisyyden kasvattaminen tai virallisten lupa-asioiden ja kilpailutusten tarkistelu.

Anne on toiminut menestyksellisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana Uudenmaan alueella sekä Pohjois-Pohjanmaalla vuodesta 2010. 

"Nyt on oikea aika auttaa muita. Haluan tarjota monipuolista yrittämisen osaamistani myös muille yrityksille ja auttaa kasvussa! Meille kaikille löytyy tilaa ja mahdollisuuksia."  Ota yhteyttä Anneen tästä.

Perhepalvelu Annen palvelut ja materiaalit perhetyöhön:

NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Nepsyvalmentaja auttaa neuropsykiatrisista oireista kärsiviä lapsia, aikuisia ja vanhuksia tunnistamaan haasteitaan ja löytämään niihin vastaukset. Nepsyvalmennus tarkoittaa asiakasläheistä toimintaa, jossa arjen käytännönläheinen tuki on olennaisena osana palvelua. Nepsyvalmentaja pyrkii löytämään yhdessä asiakkaan tai asiakasperheen kanssa ratkaisuja arjen ja hyvinvoinnin haasteisiin.
Valmennus on käytännössä tukimuoto, jonka avulla asiakkaan arkea pyritään sujuvoittamaan tilanteessa, jossa asiakkaalla on haasteita esimerkiksi toiminnanohjauksessa. Nepsyvalmennus on ratkaisukeskeinen tukimuoto, jossa keskitytään etsimään toimivia ratkaisuja arjessa esiintyneisiin haasteisiin esimerkiksi opiskeluun, arjenhallintaan tai sosiaalisiin suhteisiin liittyen.
Ota yhteyttä Anneen tästä ja kysy lisää.

PERHETYÖN MATERIAALIT

Perhepalvelu Anne on sosionomi ja perhetyöntekijä Anne Sundströmin luova tapa tarjota ammatillisia materiaaleja ja palveluja perhetyöhön. Perhepalvelu Anne tuottaa laadukkaita materiaaleja perhetyön ammattilaisille työskentelyn tueksi. Ensimmäiseksi on syntynyt nepsyperheen arkea ja struktuuria tukeva kansio, etäkurssi ja peli. Materiaalit ovat ammatillisia, mutta hauskoja ja tavoitteellisia työvälineitä perhetyön ammattilaisille. 
Katso Perhepalvelu Annen materiaalit tästä!