.

MATERIAALIT JA ASIANTUNTIJAPALVELUT

Yrittäjä Anne Sundström tarjoaa sosiaali- ja terveysalan yrityksille konsultointia ja ohjausta liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakaspalveluun sekä materiaalituotantoon liittyen. Annella on pitkä kokemus yrittäjänä ja hän on myös tutoroinut useita aloittavia yrittäjiä. 

Annen uusi aluevaltaus on sosiaali- ja terveysalan materiaalituotanto, josta ensi kosketus oli Ideasta liiketoiminnaksi sotessa -kirjan luominen. 

VOIMAUTTAVAN PERHETYÖN ETÄKURSSIT JA KANSIOT MYYNNISSÄ NYT! 
Empowering family work distance course and materials out now! Get yours below.

YRITYSPALVELUT

TUTOROINTI JA VALMENNUS

Tutorointia ja valmennusta yrittäjille ja yrityksille sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kuntien työntekijöille ohjausta sosiaalipalvelujen tarjoamisesta. 
Hinta sovitusti. Ota yhteyttä tästä.

NEPSY-ASIANTUNTIJUUS

Asiantuntijapalvelut yrityksille ja kunnille neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Hinta sovitusti. Ota yhteyttä tästä.

VOIMAUTTAVAN PERHETYÖN 
VALMENNUS

Voimauttavan perhetyön valmennus:
prosessiosaaminen, voimauttavien työmenetelmien hallinta. Räätälöity valmennus. Ota yhteyttä tästä.


VOIMAUTTAVAN PERHETYÖN ETÄKURSSI

Voimauttavan perhetyön
ETÄKURSSI

Voimauttavan perhetyön prosessi, visuaaliset työmenetelmät ja työpohjat. Ainutlaatuinen kokonaisuus alan ammattilaisille palvelun tarjoamiseksi. Toim. Tarja Ahonen 2021.

DISTANCE COURSE
Empowering family work
The process of empowering family work, visual working methods and worksheets. Unique course for family work professionals for providing the service. Includes the finnish distace course. Editor Tarja Ahonen 2021.

LISÄTIEDOT ETÄKURSSISTA JA ILMOITTAUTUMISET TÄSTÄ:
MORE INFO AND SIGNING UP HERE:

KIRJAUDU SISÄÄN ETÄKURSSILLE / SIGN IN FOR EMPOWERING FAMILY WORK COURSE:


MATERIAALIT

Ammatilliset, laadukkaat ja ainutlaatuiset materiaalit sosiaali- ja terveyspalvelujen yrittäjille
ja vastaaville sekä toiminnan kehittäjille ja soteyrittäjiksi haluaville.


IDEASTA LIIKETOIMINNAKSI sotessa

Kirja sotealan yrittäjille, esimiehille, toimintaa kehittäville yksiköille sekä soteyrittäjiksi haluaville. Hinta 42e (alv24%) +3e postikulut. Tilaa tästä.

Voimauttavan perhetyön KANSIO

Kirja perhetyötä tekeville ammattilaisille. Täydellinen materiaalipaketti sisältää viralliset kaavakkeet ja perhetyön prosessin työmenetelmineen.
Tekijä: Anne Sundström, toim. Tarja Ahonen. 2021. Hinta 75e (sis.alv10%) + 5e postikulut. Tilaa tästä.

Empowering family work FOLDER

Book for professional family workers. Complete material includes official materials, forms and process for family work. Author Anne Sundström, editor Tarja Ahonen. 2021. Price: 75e (inc.VAT10%) + 5e postingcosts. Order here.Lue Annesta lisää